Yes, it is advisable to make a water catchment so that when it rains it can drain the water and not spill on the ointments, but drip the water down.

The watershed is a gutter, which is made on the underside of the stone, is a kind of slot and saliva for draining water.

When cut to a certain size, the stone is straight cut and the processing is done to get a finished look, such as a window sill to look aesthetically pleasing in front, it is rounded to become smooth and polished.

ie processing means how to make the edge of the stone, which edge will be visible.

For the types of processing rounding or just beveling the edge, this is entirely at the request of the client and as he likes to visually look.

We make all kinds of details according to customer specifications, countertops, backs for countertops, floors, columns, columns, arches, details for fireplaces, window sills, hats for terraces, dressing flower beds, turning windows and absolutely anything you want.

Of course, we can cut a hole for both sinks and hobs, as well as make contacts.

When choosing a sink, you have two options - one of the sinks has a lower installation, as they cut a hole that is processed and the sink is glued under the countertop.

The other sinks have a top mounting - a hole is cut and the sink is placed in it, as it lies on the countertop.

When the granite is outdoors, we suggest it be made rough so as not to slip. The surface of the granite is treated and becomes rough, which prevents slipping.

Да, препоръчително е да бъде направен водобран, за да може когато вали той да отвежда водата и да не подлива по мазилата, а да капе водата надолу.

Водобрана е улей, който се прави от долната страна на камъка, представлява вид прорез и слъжи за оттичане на водата.

Когато се отреже по даден размер камъка е прав отрязан и обработката се прави , за да добие завършен вид, като например при подпрозоречен детайл, за да изглежда естетически добре отпред се заобля, за да стане гладко и полирано.

т.е обработката се има предвид как да бъде направен ръба на камъка, който ръб ще бъде видим.

При видовете обработка заобляне или само скосение на ръба , това е изцяло по желание на клиента и както на него му харесва визуално да излгежда.

Изработваме всякакви детайли по клиентска спецификация, плотове, гърбове за плотове, подове, облицовки за колони, дъги, детайли за камини, подпрозоречни детайли, шапки за тераси, обличане на цветарници, обръщане на прозорци и абсолютно всичко което желаете.

Разбира се , ние можем да изрежем отвор както за мивка и за котлони, така да направим и тези за контактите.

При избора на мивка имате два варианта – едните мивки са с долен монтаж, като при тях се изрязва отвор, които се обработва и мивката се лепи под плота.

Другите мивки са с горен монтаж – изрязва се отвор и мивката се слага в него, като тя ляга на самия плот.

Когато е на открито гранита, ние предлагаме да бъде направен грапав, за да не се пързаля. Повърхността на гранита се обработва и става грапава, което предотвратява пързалянето.